Informacje

Fundacja Brak Barier powstała w z inicjatywy grupy osób poruszających się na wózkach oraz ich przyjaciół. Idea jej założenia zrodziła się z chęci utworzenia czegoś co ułatwiłoby osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, a co za tym idzie lepsze i bardziej komfortowe życie. Fundacja Brak Barier powstała, aby likwidować utarte stereotypy, łamać istniejące w środowisku bariery oraz uświadamiać społeczeństwo, że osoby z niepełnosprawnością to nie różnią się od innych i nie należy ich odmiennie traktować.

Za cel postawiliśmy sobie zbudowanie bezpiecznej przystani, w której osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc w pokonywaniu codziennych barier, zdobywaniu nowych umiejętności, zwiększaniu aktywności fizycznej czy korzystaniu z dostępnej kultury. Sami również każdego dnia pokonujemy bariery, doskonale zatem wiemy jak z nimi walczyć i jak pomagać innym w trudnej sytuacji.

 

Jako fundacja chcemy zrzeszać osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół, realizować wolontariat, współpracować z rehabilitantami, trenerami i aktywistami społecznymi. Dodatkowo chcemy realizować programy mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, przełamanie barier dnia codziennego oraz podniesienie świadomości zwykłych ludzi na temat niepełnosprawności.

Pomocni

Stawiamy przede wszystkim na wsparcie, ponieważ mamy świadomość jak wiele osób z niepełnosprawnościami tego potrzebuje.

Pełni zapału

Wierzymy, że nasze działania mają sens, mamy głowy pełne pomysłów i dużo energii do działania

Wiarygodni

Dzięki temu, że sami borykamy się wieloma barierami dnia codziennego, jesteśmy prawdziwym przykładem na to, że można je przezwyciężać.