Audyt dostępności

Architektonicznej, Informacyjno-komunikacyjnej

Logo Brak Barier Audit - audyty dostępności

Ze względu na nasze niepełnosprawności i wieloletnie doświadczenie w tematyce dostępności chcielibyśmy zaproponować państwu audyt dostępności architektonicznej i komunikacyjno- informacyjnej. Dedykowany dla firm i instytucji.

5 kroków audytu:

 • Analiza dokumentacji technicznej obiektu (rzuty, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego)
 • Wizja lokalna obiektu
 • Analiza dostępności komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach
 • Raport dostępności architektonicznej i komunikacyjno informacyjnej
 • Lista rekomendacji

Efektem audytu będzie raport zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania, a jego celem jest zwiększenie dostępności oraz wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Elementami raportu będzie także dokumentacja fotograficzna i rekomendacje niezbędnych zmian i propozycje dobrych praktyk.

Audyt będzie uwzględniał:

 • Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par 21,1)
 • Tablica informacyjna informująca o instytucji
 • Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par 61,1 i 3) 
 • Schody przed wejściem (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par 296, par. 297, par. 307)
 • Pochylnia/platforma (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par 296, par. 297, par. 307)
 • Drzwi wejściowe do budynku (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par. 62,1)
 • Czy przy wejściu znajduje się dotykowy plan obiektu (Ustawa o zapewnieniu dostępności z dnia 19 lipca 2019)
 • Czy przy wejściu znajduje się tablica informacyjna
 • Czy przy wejściu znajduje się punkt informacyjny /portiernia
 • Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par 86)
 • Komunikacja pionowa/Schody ( Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par 296, par. 297, par. 307)
 • Komunikacja pionowa /winda (Ustawa o zapewnieniu dostępności · z dnia 19 lipca 2019 ; Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par. 54,1,2, oraz par. 193-6)
 • Komunikacja pozioma (Ustawa o zapewnieniu dostępności z dnia 19 lipca 2019: Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Par. 95,2)
 • Punkt obsługi klienta (Ustawa o zapewnieniu dostępności z dnia 19 lipca 2019)
 • Pomieszczenia biurowe (Ustawa o zapewnieniu dostępności z dnia 19 lipca 2019, ; Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
 • Ewakuacja

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się : kontakt@brakbarier.org

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form