Audyt obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

Logo Brak Barier Audit - audyty dostępności

Obsługa klienta z niepełnosprawnością wymaga odpowiedniego przygotowania punktu obsługi, które będzie odpowiadać i będzie przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Aby Twoja firma była dostępna dla klientów  z niepełnosprawnościami, konieczne jest przeprowadzenie audytu. Na jego podstawie możesz podjąć dalsze kroki w kierunku stworzenia przestrzeni przyjaznej. Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia audytu.

Po audycie otrzymają Państwo raport wraz z rekomendacjami do wdrożenia. Oferujemy również dodatkową pomoc w przygotowaniu procedur obsługi klientów z niepełnosprawnością.

Sprawdzamy m.in :

  • Punkt obsługi klienta
  • Identyfikacja spraw do załatwienia
  • Dostosowanie obsługi stacjonarnej
  • Procedura składania zamówienia/zawierania umowy w punkcie obsługi
  • Czy pracownicy są przeszkoleni aby rozpatrywać wniosku o zapewnienie komunikacji w formie wskazanej we wniosku
  • Czy podmiot posiada procedurę i dokumenty rozpatrywania wniosku o zapewnienie komunikacji z podmiotem w formie określonej we wniosku osoby z niepełnosprawnościami
  • Czy procedury załatwiania spraw w sposób zdalny przewidują rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • Czy oferta usług/towarów podmiotu jest przedstawiona w sposób dostępny cyfrowo
  • Czy formularz kontaktowy i formularz do składana reklamacji jest dostępny cyfrowo
  • Czy serwis do zarządzania usługami/pakietami/rachunkiem jest dostępny cyfrowo

 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się : kontakt@brakbarier.org

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form