Audyt miejsca i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Logo Brak Barier Audit - audyty dostępności

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wymaga odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy, które będzie odpowiadać jej potrzebom i być dla niej przyjazne. 

To właśnie dostosowanie miejsca pracy jako pierwszy krok może zachęcić kompetentne osoby z niepełnosprawnością do aplikowania do Twojej firmy. Aby Twoja firma była dostępna dla pracowników z niepełnosprawnościami, konieczne jest przeprowadzenie audytu. Na jego podstawie możesz podjąć dalsze kroki w kierunku stworzenia przestrzeni przyjaznej. Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia audytu dostępności miejsca pracy oraz stanowiska pracy.

Etapy Audytu

Pierwszym etapem jest audyt miejsca pracy– czyli, ocena przestrzeni zewnętrznej zakładu pracy, budynku, pomieszczenia i stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugim etapem jest audyt stanowiska pracy, czyli ocena możliwości wykonywania pracy przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na wybranych stanowiskach w firmie. Identyfikacja cech charakterystycznych prac ograniczających możliwość ich wykonywania przez osoby z określoną niepełnosprawnością.

W skład oceny stanowiska pracy wchodzą między innymi takie czynności jak: sprawdzenie, czy praca jest czynnikiem ryzyka i czy osoba niepełnosprawna może wykonywać ją bez przeszkód oraz zagrożenia dla współpracowników. określenie warunków pracy i zagrożeń na danym stanowisku pracy. Wskazujemy na sprzęty, oprogramowanie i materiały, z których może korzystać pracownik.

Efektem obu audytów jest raport końcowy z rekomendacjami usprawnień w odniesieniu do całej firmy, bądź też przestrzeni związanych z wybranymi przez stanowiskami pracy.

 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się : kontakt@brakbarier.org

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form