Zebrano: 250 zł /20 000 zł

Rehabilitacja


Celem świadczonej przez fundację rehabilitacji jest przywrócenie choremu sprawności w możliwie jak największym stopniu. Przyczyni się to do polepszenia jakości życia chorego oraz do jego integracji społecznej. Beneficjenci naszego programu rehabilitacji to osoby przewlekle chore, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także z ciężkimi schorzeniami narządu ruchu, które wymagają stałej opieki fizjoterapeutycznej.

Naszą pomoc kierujemy do pacjentów w trudnej sytuacji materialnej, którzy borykają się ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz reumatologicznymi. Do osiągnięcia przez nich sprawności potrzebna jest rehabilitacja i dla większości opłacenie tak kosztownych w
dzisiejszej czasach zabiegów jest wręcz niemożliwe. To nie ich wina że znaleźli się w tak trudnej sytuacji w życiu dlatego Fundacja Brak Barier wychodzi naprzeciw sytuacjom tego typu i organizuje darmową rehabilitację.

Pomóż osobom niepełnosprawnym prowadzić samodzielne i normalne życie. Dla każdego z nich to najważniejsza sprawa w życiu!
Twoja darowizna umożliwia im lepsze funkcjonowanie i stawianie czoła napotkanym problemom!

40 zł = 1 godzina rehabilitacji

20 000 zł = 500 godzin rehabilitacji dla naszych podopiecznych !

W imieniu naszych beneficjentów dziękujemy za wsparcie.Wpłacam na rehabilitację

Wesprzyj szybkim przelewem online z Twojego banku dzięki Dotpay.