Zapewnienie dostępności

dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji procedur oraz istniejących już rozwiązań w swojej instytucji.

Dla Kogo?

Intytucje publiczne

Koordynatorzy dostępności

Szkolenie online

Czas trwania : 5 godzin (10.00-15.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Program szkolenia 

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności.
 4. Projektowanie uniwersalne oraz racjonalne usprawnianie
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa – omówienie i minimalne wymogi
 6. Sposoby zapewniania dostępności – projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.
 7. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 8. Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 9. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 10. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 11. Dostosowanie architektoniczne budynków i pomieszczeń do szczególnych potrzeb pracowników oraz klientów, deklaracja dostępności architektonicznej
 12. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 13. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Metody i pytania audytowe.
 14. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 15. Dostępność cyfrowa – dostępne dokumenty (WORD, PDF), strony i multimedia, podstawowe badanie dostępności cyfrowej
 16. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 17. Fundusz Dostępności.

Cena zawiera : szkolenie + certyfikat o odbyciu szkolenia

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej instytucji

Koszt szkolenia zamkniętego : do 20 os : 2500 zł

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych instytucji lub osób fizycznych 

Koszt szkolenia otwartego : 350zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 8 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie!

Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj :

MOŻLIWOŚĆ DWÓCH DNI SZKOLENIOWYCH

1 dzień : Zapewnienie dostępności w instytucji (5h)
2 dzień : Obsługa klienta z niepełnosprawnością (5h)

Tylko dla szkoleń zamkniętych.

Dodatkowy rabat !

Szkoliliśmy

 
 

Jesteś zainteresowany? Napisz

Skontaktuj się - przeprowadzimy szkolenie dla twoich pracowników.

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

kontakt@brakbarier.org

Contact form