Zapewnienie dostępności

dla osób ze szczególnymi potrzebami

Logo Brak Barier Academy - szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji procedur oraz istniejących już rozwiązań w swojej instytucji.

Dla Kogo?

Intytucje publiczne

Koordynatorzy dostępności

Szkolenie online

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting. 

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Program szkolenia 

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Wprowadzenie do dostępności : definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności,  dostęp alternatywny
 4. Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa 
 6. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 7. Dostępność architektoniczna – zapewnienie minimum (komunikacja pionowa i pozioma, informacje o rozkładzie pomieszczeń, pies asystujący, ewakuacja), deklaracja dostępności architektonicznej, omówienie rozwiązań i sprzętów dostępnościowych
 8. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 9. Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja dostępności
 10. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 11. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 12. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności
 13. Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych

Cena zawiera : szkolenie + certyfikat o odbyciu szkolenia

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej instytucji

Koszt szkolenia zamkniętego online : do 18 osób : 2600 zł

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych instytucji lub osób fizycznych 

Koszt szkolenia otwartego : 450zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 6 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie!

Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj :

MOŻLIWOŚĆ DWÓCH DNI SZKOLENIOWYCH

1 dzień : Zapewnienie dostępności w instytucji 
2 dzień : Obsługa klienta z niepełnosprawnością 

Tylko dla szkoleń zamkniętych.

Dodatkowy rabat !

Szkoliliśmy

 
 

Jesteś zainteresowany? Napisz

Skontaktuj się - przeprowadzimy szkolenie dla twoich pracowników.

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

kontakt@brakbarier.org

Contact form