Zapewnienie dostępności

dla osób ze szczególnymi potrzebami

Logo Brak Barier Academy - szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji procedur oraz istniejących już rozwiązań w swojej instytucji.

Dla Kogo?

Intytucje publiczne

Koordynatorzy dostępności

SZKOLENIE STACJONARNE

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Cena zawiera : szkolenie + certyfikat o odbyciu szkolenia

Główny Prowadzący : Rafał Pawłowski

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej instytucji

Koszt szkolenia zamkniętego  : do 20 osób : 4000 zł

*poza Krakowem dodatkowo płatny koszt dojazdu (ok. 1200 zł)

Uwaga! Szkolenia stacjonarne wykonujemy tylko w Województwach : Małopolskim, Śląskim i Świętokrzyskim.

 

Szkolenie online

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting. 

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Program szkolenia 

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Wprowadzenie do dostępności : definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności,  dostęp alternatywny
 4. Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa 
 6. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 7. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 8. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności
 9. Dostępność architektoniczna – zapewnienie minimum (komunikacja pionowa i pozioma, informacje o rozkładzie pomieszczeń, pies asystujący, ewakuacja), deklaracja dostępności architektonicznej, omówienie rozwiązań i sprzętów dostępnościowych
 10. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 11. Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja dostępności
 12. Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych

Cena zawiera : szkolenie + certyfikat o odbyciu szkolenia

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej instytucji

Koszt szkolenia zamkniętego online : do 20 osób : 2800 zł

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych instytucji lub osób fizycznych 

Koszt szkolenia otwartego : 500zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 6 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie!

Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj :

MOŻLIWOŚĆ SZKOLEŃ ROZSZERZONYCH

15 godzin

1 dzień : Dostępność architektoniczna – 5h

2 dzień : Dostępność informacyjno-komunikacyjna – 5h

3 dzień : Dostępność cyfrowa + dostępność w zamówieniach publicznych- 5h

REFERENCJE

Fundacja jest instytucją szkoleniową o numerze RIS 2.12/00095/21

Szkoliliśmy

 
Inspektorat
CKR
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
Santander
Air liquide
Sosw
WSB
Dok
Sąd rejonowy
Jacobs
Urząd statystyczny
Park
MCKB
MCK
Sąd rejonowy Poznań
Sąd Okręgowy
PARP
Park
Dobry Projekt
Ośrodek Kultury Norwida
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Merck
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Muzeum Wieliczka
NIO
DWOREK
PKO BP
Wieluń
Cisco
MSWiA
dbfo-wola
Klavo
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się : kontakt@brakbarier.org

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form