Zapewnienie dostępności

dla osób ze szczególnymi potrzebami

Logo Brak Barier Academy - szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wdrożenie standardów dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej, określonych wymogami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania dostępności w swojej organizacji, weryfikacji procedur oraz istniejących już rozwiązań w swojej instytucji.

Dla Kogo?

Intytucje publiczne

Koordynatorzy dostępności

SZKOLENIE STACJONARNE

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Cena zawiera : szkolenie + certyfikat o odbyciu szkolenia

Główny Prowadzący : Rafał Pawłowski

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej instytucji

Koszt szkolenia zamkniętego  : do 20 osób : 3800 zł

*poza Krakowem dodatkowo płatny koszt dojazdu (w zależności od miejsca ok. 1000 zł – 1400 zł)

Uwaga! Szkolenia stacjonarne wykonujemy tylko w Województwach : Małopolskim, Śląskim i Świętokrzyskim.

 

Szkolenie online

Czas trwania : 6 godzin (10.00-16.00)

Prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting. 

Forma szkolenia :

Prelekcja z prezentacją multimedialną, krótkie filmiki, nagrania dźwiękowe, dokumenty, prezentacja działania czytnika ekranowego dla osób niewidomych na przykładzie strony internetowej oraz dokumentu, sesje pytań gdzie uczestnicy będą mogli zadawać pytania w dowolnej formie – tekstowej, z włączonym mikrofonem czy kamerką. Dodatkowo przewidziana jest również krótka praca grupowa oraz test wiedzy. Każdy uczestnik w trakcie szkolenia może korzystać ze swojego komputera.

Program szkolenia 

 1. Identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich potrzeby
 2. Podstawy prawne – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Wprowadzenie do dostępności : definicja, kto jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań z zakresu dostępności, sposoby zapewniania dostępności,  dostęp alternatywny
 4. Projektowanie uniwersalne i zasady projektowania
 5. Obszary dostępności – Dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa 
 6. Koordynator ds. dostępności – zadania, obowiązki, organizacja i planowanie działań.
 7. Dostępność architektoniczna – zapewnienie minimum (komunikacja pionowa i pozioma, informacje o rozkładzie pomieszczeń, pies asystujący, ewakuacja), deklaracja dostępności architektonicznej, omówienie rozwiązań i sprzętów dostępnościowych
 8. Dostosowanie podmiotu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym
 9. Dostępność cyfrowa – WCAG, dostępne dokumenty, strony i multimedia, deklaracja dostępności
 10. Jak opracować plan poprawy dostępności, case study
 11. Wniosek o zapewnienie dostępności – przykłady
 12. Skarga na brak dostępności. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności
 13. Wymogi dostępności w zamówieniach publicznych

Cena zawiera : szkolenie + certyfikat o odbyciu szkolenia

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej instytucji

Koszt szkolenia zamkniętego online : do 20 osób : 2600 zł

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych instytucji lub osób fizycznych 

Koszt szkolenia otwartego : 450zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 6 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie!

Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj :

MOŻLIWOŚĆ SZKOLEŃ ROZSZERZONYCH

15 godzin

1 dzień : Dostępność architektoniczna – 5h

2 dzień : Dostępność informacyjno-komunikacyjna – 5h

3 dzień : Dostępność cyfrowa i WCAG – 5h

REFERENCJE

Fundacja jest instytucją szkoleniową o numerze RIS 2.12/00095/21

Szkoliliśmy

 
Air liquide
WSB
Urząd statystyczny
Sąd rejonowy
Dok
Jacobs
MCK
Sąd rejonowy Poznań
Sąd Okręgowy
Santander
Park
CKR
Dobry Projekt
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
Sosw
Ośrodek Kultury Norwida
PARP
Merck
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Park
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
DWOREK
MCKB
Muzeum Wieliczka
NIO
Wieluń
Cisco
PKO BP
Inspektorat
 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się : kontakt@brakbarier.org

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form