Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Nierzadko rozmawiając z osobą niepełnosprawną nie wiemy jak się zachować. Unikamy wtedy kontaktu wzrokowego lub wręcz przeciwnie wbijamy wzrok w naszego rozmówcę. Często nieświadomie zapominamy, że przed nami jest taki sam człowiek jak my. Podobna sytuacja powstaje, kiedy chcemy pomóc osobie niepełnosprawnej ale nie wiemy jak. Przechodzimy wtedy obok potrzebującego albo możemy pomóc w sposób szkodliwy.

Dla Kogo?

Firmy

Korporacje

Instytucje publiczne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kształtowanie i zwiększanie świadomości społecznej i opinii publicznej na temat środowiska i potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz przełamanie barier w kontakcie dwóch stron.

Wszystkie pojawiające się wątpliwości rozwieje szkolenie z zakresu savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych. Dokładnie przestawimy na nim każdy rodzaj dysfunkcji oraz zaburzenia jakie temu współtowarzyszą. W jaki sposób pomagać, jak się zachować w różnych sytuacjach i jakich rzeczy należy unikać.

Nauczajmy innych jak umiejętnie pomagać!

Referencje

Program Szkolenia

Grupa: 15-26 osób

Czas trwania: 240 minut(4h)

Liczba prowadzących : 4 osoby

Koszt szkolenia:  170 zł / os

Cena zawiera : szkolenie + autorski podręcznik dla uczestników + zaświadczenia o odbyciu szkolenia

Dla grupy poniżej wymaganej liczby osób koszt jak za grupę 15 osób.

Program:

 1. Definicja, język opisu i problematyka niepełnosprawności, osoba ze szczególnymi potrzebami
 2. Rodzaje niepełnosprawności
 3. Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
 4. Stereotypy
 5. Funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych
 6. Sport osób z niepełnosprawnością
 7. Podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi
 8. Niepełnosprawność ruchowa – zagadnienia ogólne
 9. Sprzęt ułatwiający życie osobom z niepełnosprawnością ruchową
 10. Warsztat praktyczny 1 – Ćwiczenia z użyciem wózka (jazda, balans, pokonywanie progu, asekuracja osoby na wózku, techniki podnoszenia z ziemi, techniki przeniesienia osoby niepełnosprawnej na miejsce siedzące)
 11. Warsztat praktyczny 2 – Niepełnosprawność wzrokowa, widzenie w chorobach oczu jak jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej,  alfabet braila, poruszanie się z białą laską, prowadzenie i pomoc w przemieszczaniu osoby niewidomej, pies przewodnik, przyrządy wspomagające osoby niewidome, tyflografika i audiodeskrypcja
 12. Prawidłowa komunikacja  z niepełnosprawnością ruchową
 13. Głuchota pojęcia podstawowe
 14. Warsztat praktyczny 3 –Alternatywne sposoby komunikowania się z niepełnosprawnymi sensorycznie, jak: język migowy, daktylografia, alfabet Lorma, piktogramy
 15. Właściwe zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej słuchowo
 16. Właściwe zachowanie wobec osoby z zaburzeniami mowy
 17. Niepełnosprawność intelektualna i komunikacja z takimi osobami
 18. Inne niepełnosprawności – osoby niskorosłe, epilepsja

Szkolenie w formie online

Szkolenia zamknięte organizowane na platformie do webinarów – clickmeeting, tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy

Czas trwania: 150 minut (2.5h)

Liczba prowadzących : 2-3 osoby

Koszt szkolenia:  1 900 zł – grupa do 40 osób

Jesteś zainteresowany? Napisz

Skontaktuj się - przeprowadzimy szkolenie dla twoich pracowników.

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

kontakt@brakbarier.org

Contact form