Fundacja Brak Barier

Organizacja działa dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz z niepełnosprawnością wzroku. Prezesem fundacji jest Rafał Pawłowski.

Prowadzimy takie działania jak:

  • Treningi sportowe i zawody dla osób na wózkach
  • Zajęcia taneczne dla osób na wózkach
  • Organizujemy czas wolny osobom niepełnosprawnym  (np. pikniki, imprezy, wyjścia do teatru)
  • Obozy sportowo-rehabilitacyjne
  • Szkolimy ludzi na temat niepełnosprawności 
  • Szkolenia dla wolontariuszy 

Biuro fundacji znajduje się na ul. Mogilskiej 69A w Krakowie

  • 1 piętro
  • Wejście na płasko 
  • W budynku znajduje się winda 

Skontaktuj się z nami:

Tel. 577 128 888

E-mail: kontakt@brakbarier.org

Osoba niewidoma i osoba na wózku
Projekty fundacji : Crossfit i taniec na wózku, wydarzenia integracyjne i szkolenia
Winda
Telefon i Mail