Informacje

Fundacja Brak Barier powstała w z inicjatywy grupy osób poruszających się na wózkach oraz ich przyjaciół. Idea jej założenia zrodziła się z chęci utworzenia czegoś co ułatwiłoby osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, a co za tym idzie lepsze i bardziej komfortowe życie. Fundacja Brak Barier powstała, aby likwidować utarte stereotypy, łamać istniejące w środowisku bariery oraz uświadamiać społeczeństwo, że osoby z niepełnosprawnością to nie różnią się od innych i nie należy ich odmiennie traktować.

Za cel postawiliśmy sobie zbudowanie bezpiecznej przystani, w której osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc w pokonywaniu codziennych barier, zdobywaniu nowych umiejętności, zwiększaniu aktywności fizycznej czy korzystaniu z dostępnej kultury. Sami również każdego dnia pokonujemy bariery, doskonale zatem wiemy jak z nimi walczyć i jak pomagać innym w trudnej sytuacji.

 

Jako fundacja chcemy zrzeszać osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół, realizować wolontariat, współpracować z rehabilitantami, trenerami i aktywistami społecznymi. Dodatkowo chcemy realizować programy mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, przełamanie barier dnia codziennego oraz podniesienie świadomości zwykłych ludzi na temat niepełnosprawności.

Pomocni

Stawiamy przede wszystkim na wsparcie, ponieważ mamy świadomość jak wiele osób z niepełnosprawnościami tego potrzebuje.

Pełni zapału

Wierzymy, że nasze działania mają sens, mamy głowy pełne pomysłów i dużo energii do działania

Wiarygodni

Dzięki temu, że sami borykamy się wieloma barierami dnia codziennego, jesteśmy prawdziwym przykładem na to, że można je przezwyciężać.

Statut Fundacji

Zobacz Statut Fundacji Brak Barier