Burzymy mury stereotypów

Wyobraź sobie taką sytuację…
Osoba poruszająca się na wózku chce wejść do sklepu, siłowni czy muzeum, ale napotyka bariery architektoniczne – załóżmy, że schody. Co musi zrobić? Musi poprosić kogoś o pomoc, aby tam wejść. Jednak nikt z personelu nie wie jak jej pomóc. Poza tym po co? Po co się męczyć przy pomaganiu, przecież osoba niepełnosprawna to nie jest “docelowy klient”…

To nadal się dzieje. Osoby niepełnosprawne nadal często czują się wykluczone ze społeczeństwa, bezradne. Chcąc podjąć jakiekolwiek  hobby, czy nawet załatwić podstawowe sprawy, boją się, że kolejne miejsce okaże się “nie dla nich”. Przez to nie podejmują normalnej aktywności życiowej – boją się odrzucenia, kolejnego niepowodzenia. Osobom niepełnosprawnym częściej niż innym doskwiera samotność, stany depresyjne, zła kondycja wynikająca z niemożności prowadzenia aktywnego trybu życia.

Co dałoby przełamanie tych barier? Osobom niepełnosprawnym – poczucie przynależności, bezpieczeństwa, większą samodzielność.  Idąc dalej – lepsze funkcjonowanie, lepsze życie… SZCZĘŚCIE!

Właśnie dlatego działamy!

nasza misja

Jesteśmy grupą ludzi poruszających się na wózkach. Wiemy z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne, więc wiemy jak im pomóc.

Chcemy pokazać, że mogą żyć aktywnie, zmotywować je, wesprzeć w przezwyciężeniu ograniczeń, które w dużej mierze wynikają z ich własnego strachu i poczucia izolacji.

Zauważając jak wiele jest trudności życiowych oraz stereotypów zakorzenionych w ludzkich głowach, postawiliśmy sobie za cel przełamywanie tych barier i dążyć do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Misją naszej fundacji jest likwidacja podziału społeczeństwa na osoby “pełnosprawne” i “niepełnosprawne”. Chcemy likwidować ten podział poprzez integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością fizyczną. 

Naszym kolejnym celem jest zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami – chcemy pokazać i skupiamy się na tym, że dana osoba nie ma deficytu, tylko ma możliwości i potencjał. Osobom niepełnosprawnym zaś chcemy pokazać, że osoby pełnosprawne to nie jest jakiś inny, odrębny świat – mogą być ich znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami, a nawet partnerami. 

Naszym marzeniem jest zlikwidowanie polaryzacji społeczeństwa, aby wszyscy ludzie w społeczeństwie byli traktowani tak samo, niezależnie od posiadanych cech fizycznych. Celem jest też zbudowanie  w osobach niepełnosprawnych poczucia, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem dla normalnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Pomocni

Stawiamy przede wszystkim na wsparcie, ponieważ mamy świadomość jak wiele osób z niepełnosprawnościami tego potrzebuje.

Pełni zapału

Wierzymy, że nasze działania mają sens, mamy głowy pełne pomysłów i dużo energii do działania

Wiarygodni

Dzięki temu, że sami borykamy się wieloma barierami dnia codziennego, jesteśmy przykładem na to, że można je przezwyciężać.

CO ROBIMY?

Realizujemy projekty, które aktywizują naszych podopiecznych do większego udziału w życiu społecznym. W tym celu organizujemy treningi i zawody sportowe, warsztaty taneczne, wydarzenia integracyjne i  kulturalne, a także szkolenia i kampanie poruszające temat niepełnosprawności oraz spotkania pokazujące niepełnosprawnym ich możliwości, w tym predyspozycje zawodowe. Dążymy do tego, by osoby niepełnosprawne były samodzielne i niezależne na różnych płaszczyznach życia oraz chcemy zwiększyć świadomość społeczeństwa, że niepełnosprawność to nie jest odmienność. 

Jest to ważne ponieważ bardzo powszechnym zjawiskiem społecznym jest dyskryminacja, która sprawia, że osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości rozwoju osobistego i zawodowego – wyklucza je z życia społecznego. Udział w naszych projektach daje szansę na zmniejszenie tego zjawiska.

ZOBACZ NASZE PROJEKTY!

Fundacja jest instytucją szkoleniową o numerze RIS 2.12/00095/21

Jesteśmy członkiem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)

Logo KIPR

Statut Fundacji

Zobacz Statut Fundacji Brak Barier

Partnerzy