Wydarzenia integracyjne i kulturalne

Logo Brak Barier Active

Obecnie osoby niepełnosprawne borykają się z problemem wykluczenia z życia społecznego i jest to dla nich niekorzystne.

Celem Brak Barier Active jest integracja społeczeństwa osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem pełnosprawnym oraz
propagowanie i zwiększenie aktywności społecznej środowiska osób z niepełnosprawnością. 

Wiemy jak ważna jest obecność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, by mogli czuć się pełnowartościowymi ludźmi
oraz mieli szanse do normalnego funkcjonowania.

Dlatego postanowiliśmy realizować szereg działań na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W wydarzeniach
pomagają nam wolontariusze którzy mają okazję zintegrować się z naszymi podopiecznymi.

Projekt – Brak Barier Active ma również na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością korzystania z różnych ośrodków kultury i wydarzeń kulturalnych. Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne wykluczone są z życia kulturalnego z takich powodów jak
niedostosowanie architektoniczne budynków lub zbyt wysokie ceny biletów w stosunku do otrzymywanych rent czy zapomóg.

Fundacja Brak Barier wychodzi na przeciw problemowi ograniczenia dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnością.

Organizujemy dla podopiecznych takie wydarzenia jak:

  • imprezy okolicznościowe np. : andrzejki, karnawał
  • pikniki z ogniskiem w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych
  • organizowanie wyjść na spektakle teatralne
  • organizowanie wyjść na koncerty do filharmonii i innych sal koncertowych
  • organizowanie wyjść do muzeów

Integruj się razem z nami!

Skontaktuj się : kontakt@brakbarier.org

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form