Integracja bez barier

Obecnie osoby niepełnosprawne borykają się z problemem wykluczenia z życia społecznego i jest to dla nich niekorzystne.

Celem projektu jest integracja społeczeństwa osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem pełnosprawnym oraz
propagowanie i zwiększenie aktywności społecznej środowiska osób z niepełnosprawnością. Celem jest również promocja
wolontariatu i zachęcenie wolontariuszy do włączania się w akcję integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.

Wiemy jak ważna jest obecność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym , by mogli czuć się pełnowartościowymi ludźmi
oraz mieli szanse do normalnego funkcjonowania.

Dlatego postanowiliśmy realizować szereg działań na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W wydarzeniach
pomagają nam wolontariusze którzy mają okazję zintegrować się z naszymi podopiecznymi.

Organizujemy dla podopiecznych takie wydarzenia jak:

  • wycieczki krajoznawcze
  • ogniska “Pożegnanie lata”
  • spotkania okolicznościowe np : andrzejki i spotkanie wigilijne
  • warsztaty kulinarne

Nie siedź w domu! Integruj się razem z nami!

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

kontakt@brakbarier.org

Contact form