Konferencja Siedem wymiarów integracji

Czy “integracja” dla każdego znaczy to samo? 

Z inicjatywy Fundacji “Nie Widząc Przeszkód” oraz Fundacji Brak Barier, przedstawiciele organów administracji publicznej oraz kilku organizacji pozarządowych zebrali się w piątek 27 sierpnia 2021 roku aby porozmawiać na temat znaczenia procesu integracji dla osób z niepełnosprawnościami. Omówiono główne wyzwania w tym procesie, czynniki je utrudniające, a także doświadczenia zebrane w trakcie, często wieloletnich, działań instytucji biorących udział w dyskusji. Trzygodzinne wydarzenie on-line poprowadził Prezes Fundacji Brak Barier- Rafał Pawłowski.

Jako pierwsi swoje wystąpienia mieli:

  • pani Marta Mordarska, Dyrektor małopolskiego oddziału PFRON,
  • pan Radosław Grochal, Dyrektor Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  • pani Izabela Wójcik, Kierownik Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami.

Przedstawili oni główne kierunki wsparcia procesu integracji osób z niepełnosprawnościami, dotychczasowe osiągnięcia, a także działania, które mają zostać podjęte w najbliższym czasie, aby ułatwić funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w naszym regionie.

W następnej kolejności o integracji z perspektywy organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnościami opowiedzieli ich przedstawiciele:

  • pan Adam Stromidło, przewodniczący małopolskiego oddziału Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych, 
  • pan Piotr Niesyczyński – Fundacja Nie Widząc Przeszkód,
  • pani Karolina Sęk – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,
  • pani Agnieszka Czyczyło – Fundacja Brak Barier.

Dzięki ich wystąpieniom uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się w jaki sposób organizacje te pojmują proces integracji, jakie projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzą, a także z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć na co dzień osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Wierzymy, że tego typu dyskusja korzystnie przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Obejrzyj konferencję tutaj: