Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Osoba z niepełnosprawnością także może być Twoim klientem

Jeśli jesteś przedstawicielem instytucji publicznej, bądź firmy, banku, hotelu, przychodni, restauracji i w swojej pracy obsługujesz osoby niepełnosprawne – to specjalnie dla Was przeprowadzimy Szkolenie z obsługi klienta z niepełnosprawnością

Szkolenie online

Czas trwania : 6 godzin (10.00 – 16.00)

Liczba prowadzących : 2 osoby,

Główny prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting

Metody szkoleniowe : wykład, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, case study, odgrywanie scenek, test wiedzy

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy

Koszt szkolenia zamkniętego :  do 18 osób : 2400 zł

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych 

Koszt szkolenia otwartego : 350zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie!

Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj :

Program Szkolenia Online

     1. Definicja, modele i język opisu niepełnosprawności, osoba ze szczególnymi potrzebami
     2. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności
     3. Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
     4. Dostępność na tle ustawy o zapewnianiu dostępności, Koordynator dostępności, wniosek o zapewnienie dostępności.
     5. Wymiary dostępności: (omówienie obowiązku minimum dostępności oraz przykładowe rozwiązania)
      • architektoniczna,
      • informacyjno-komunikacyjna,
      • cyfrowa.
     6. Dostępne dokumenty – pokazanie przykładu i najczęściej popełniane błędy
     7. Komunikacja interpersonalna, stereotypy, podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnym i przykłady zachowań nieodpowiednich
     8. Niepełnosprawność ruchowa – podstawowe informacje
     9. Niepełnosprawność wzrokowa, symulacja widzenia osób niedowidzących,  alfabet Braille’a, pies przewodnik
     10. Osoby niesłyszące, kultura Głuchych, pętla indukcyjna, język migowy, daktylografia, Głuchoślepota, alfabet Lorma
     11. Niepełnosprawność intelektualna – rodzaje, zespół Downa, Autyzm
     12. Jak prawidłowo obsłużyć klienta z niepełnosprawnością:
       • ruchową,
       • wzrokową,
       • słuchową,
       • z zaburzeniami mowy i niemówiącego
       • intelektualną
     13. Zdalna obsługa osób z niepełnosprawnością

Jesteś zainteresowany? Napisz

Skontaktuj się - przeprowadzimy szkolenie dla twoich pracowników.

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form