Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Logo Brak Barier Academy - szkolenia

Osoba z niepełnosprawnością także może być Twoim klientem

Jeśli jesteś przedstawicielem instytucji publicznej, bądź firmy, banku, hotelu, przychodni, restauracji i w swojej pracy obsługujesz osoby niepełnosprawne – to specjalnie dla Was przeprowadzimy Szkolenie z obsługi klienta z niepełnosprawnością

Szkolenie online

Czas trwania : 6 godzin (10.00 – 16.00)

Liczba prowadzących : 2 osoby,

Główny prowadzący : Rafał Pawłowski

Miejsce : organizowane na platformie clickmeeting

Metody szkoleniowe : wykład, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, case study, odgrywanie scenek, test wiedzy

Szkolenia zamknięte – tylko i wyłącznie dla pracowników danej firmy

Koszt szkolenia zamkniętego :  do 18 osób : 2400 zł

Szkolenia otwarte – dla przedstawicieli różnych firm lub osób fizycznych 

Koszt szkolenia otwartego : 350zł/os, aby szkolenie otwarte mogło się odbyć wymagane jest 7 osób.

Możesz zarezerwować miejsce na szkolenie otwarte ! Jeśli zgłosi się wymagana liczba osób – sami odezwiemy się do Ciebie!

Zapisz się na szkolenie otwarte tutaj :

Program Szkolenia Online

     1. Definicja,  język opisu niepełnosprawności, osoba ze szczególnymi potrzebami
     2. Rodzaje niepełnosprawności
     3. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wśród barier
     4. Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności
     5. Dostępność na tle ustawy o zapewnianiu dostępności, Koordynator dostępności, wniosek o zapewnienie dostępności.
     6. Wymiary dostępności: (omówienie obowiązku minimum dostępności oraz przykładowe rozwiązania)
      • architektoniczna,
      • informacyjno-komunikacyjna,
      • cyfrowa.
     7. Dostępne dokumenty – pokazanie przykładu i najczęściej popełniane błędy
     8. Komunikacja interpersonalna, stereotypy, podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnym i przykłady zachowań nieodpowiednich
     9. Niepełnosprawność ruchowa – podstawowe informacje
     10. Niepełnosprawność wzrokowa, symulacja widzenia osób niedowidzących,  alfabet Braille’a, pies przewodnik
     11. Osoby niesłyszące, kultura Głuchych, pętla indukcyjna, język migowy, daktylografia, Głuchoślepota, alfabet Lorma
     12. Niepełnosprawność intelektualna – rodzaje, zespół Downa, Autyzm
     13. Jak prawidłowo obsłużyć klienta z niepełnosprawnością:
       • ruchową,
       • wzrokową,
       • słuchową,
       • z zaburzeniami mowy i niemówiącego
       • intelektualną
     14. Zdalna obsługa osób z niepełnosprawnością

Jesteś zainteresowany? Napisz

Skontaktuj się - przeprowadzimy szkolenie dla twoich pracowników.

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

Contact form