Nasi Sponsorzy

Chcemy złożyć oficjalnie podziękowania dla wszystkim firm i osób prywatnych, które wspierają nas finansowo. Wasze starania pomogą zarówno
osobom z niepełnosprawnością jak i tym, które borykają się z trudną sytuacją życiową. Da im to prawo do uczestniczenia w życiu społecznym na
równi z innymi.

Dzięki waszemu wsparciu jesteśmy w stanie realizować  projekty, które realnie wpływają na polepszenie warunków życia naszych podopiecznych,
co daje nam poczucie spełnienia ważnej misji. Dziękujemy!

Poniżej lista firm które wspierają Fundację.

Nasi Partnerzy

Dziękujemy równie życzliwie wszystkim Partnerom, za możliwość współpracy w ramach działań fundacji. Bez Was wszystkie dokonania  oraz cele nie mogłyby zostać zrealizowane, z każdym kolejnym projektem mamy jeszcze więcej siły i motywacji do dalszego niesienia pomocy innym. Dziękujemy!

Poniżej lista firm z którymi współpracujemy.

Napisz i zacznij Nas wspierać

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

biuro@brakbarier.org

Contact form