19 Cze

Odwołanie od decyzji lekarza orzecznika

Życie osób niepełnosprawnych często “urozmaicone” jest uczestnictwem na różnych komisjach lekarskich. Decyzje, które na takich...