Regulamin SERWISU INTERNETOWEGO BRAKBARIER.ORG

§1

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z serwisu internetowego o głównym adresie : „ brakbarier.org” zwany dalej „Serwisem”.

§2

Zarządzający serwisem

Serwis prowadzony jest przez Fundację Brak Barier, z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 69 A, 31-545 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000712105, zwaną dalej Fundacją.

§3

Zadania serwisu

Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.

Serwis umożliwia ponadto:

  • wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;
  • zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;

§4

Udostępnianie materiałów i publikacji w Serwisie Fundacji

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Fundację jako „do pobrania”, mogą być kopiowane przez jego użytkowników i pobrane zgodnie z prawem. Informujemy, iż nazwa i logo Fundacji są chronione prawnie.

§5

Newsletter

1. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Brak Barier oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem dotyczącym prawa dostępu do treści swoich danych.

2. Newsletter wysyłany jest cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy.

3. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.

4. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne. Następuje poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem brakbarier.org, kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.

5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie imienia i adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail. Niepodanie adresu email w formularzu zapisu do Newslettera, oznacza rezygnację z zapisania się na tę usługę.

6. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

7. Każdy Odbiorca newslettera ma prawo do wglądu w swoje dane zamieszczone w bazie newslettera.

8. Wiadomości wysyłane w ramach newslettera są wysyłane za pomocą serwisów : mailerlite.com oraz freshmail.pl

§6

Płatności online

1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

2. Płatności Online przez Formularz  –  wpłacam.ngo i system PAYU

a) Płatności online przez Formularz znajdujący się pod adresem : https://brakbarier.org/wspieram/ ”  są obsługiwane przez PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

b) Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

c) W ramach płatności online można dokonać płatności

  1. Wszystkie metody płatności PAYU znajdują się tutaj : https://www.payu.pl/metody-platnosci
  2. internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie https://www.payu.pl/metody-platnosci/przelew-internetowy)

d) Osoba dokonująca płatności jest zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

e) Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin darowizn –  wpłacam.ngo dostępny tutaj: Regulamin.

3.Płatności „Szybka Darowizna – Dotpay

a) Płatności online „Szybka Darowizna – Dotpay ”  są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl której właścicielem jest Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem : Wielicka 72, 30-552 Kraków.

b) Po kliknięciu w okna „przekaż darowiznę – dotpay” umieszczonych na Serwisie Fundacji, użytkownik zostanie przekierowany na stronę systemu płatności serwisu Dotpay – dotpay.pl, umożliwiającego dokonanie płatności.

c) Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

d) W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:

  1. internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/)
  2. karta kredytowa lub debetowa (lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/

e)Osoba dokonująca płatności jest zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Fundację podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

f) Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny tutaj: Regulamin Dotpay.

4. Płatności online „Szybka Darowizna – Paypal „

a) Płatności online „Szybka Darowizna – Paypal ” są obsługiwane przez serwis płatności internetowych paypal.com której właścicielem jest PayPal Holdings, Inc. z siedzibą w San Jose, w stanie Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych.

b) Po kliknięciu w okna „przekaż darowiznę – paypal” umieszczonych na Serwisie Fundacji, użytkownik zostanie przekierowany na stronę systemu płatności serwisu Paypal – paypal.com, umożliwiającego dokonanie płatności.

c) Wszelkie należności mogą być wyrażone w złotych (PLN) oraz innych zagranicznych walutach w których obsługiwany jest Paypal m.in są to EURO, USD, GBP.

d) Płatność dokonać może dokonać tylko osoba mająca założone konto PAYPAL na paypal.com.

5. Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

6. Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Brak Barier może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym:

  1. Odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby fizyczne (PIT);
  2. Odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby prawne (CIT).

§7

Ochrona danych osobowych

1.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając formularz kontaktowy, dokonując płatności w formie darowizny dla Fundacji poprzez formularz znajdujący się pod adresem : https://brakbarier.org/przekaz-darowizne/ oraz zapisując się elektronicznie lub papierowo do newslettera w naszym Serwisie niezależnie od tego czy podałeś je jako Użytkownik, Firma czy jako osoba reprezentująca Partnera albo Firmę. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, czy adres email.

3. Dane przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych z realizacją projektów Fundacji i jej działalności statutowej oraz z usługi newsletter byś mógł mieć na bieżąco informacje o działaniach i wydarzeniach. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy otrzymać od Ciebie darowizny, ani przekazać jej potrzebującym. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

5. Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu poinformowania Cię o organizowanych w ramach Serwisu zbiórkach pieniędzy, czy ich wyniku, także poprzez wyświetlanie Tobie, w serwisach internetowych osób trzecich informacji promujących naszą działalność i poszczególne zbiórki. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności w tym o naszych nowych narzędziach wspomagających dobroczynność, wysyłając email, wyświetlając Tobie materiał informacyjny w związku z korzystaniem przez Ciebie z innych serwisów internetowych, a także wyświetlając informacje typu web push. Dla takich działań podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli nie chcesz wiedzieć co się u nas dzieje lub nie interesują Cię wyniki zbiórek, powiedz nam o tym. Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

6. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja.

7. Administratorem danych w ramach usługi płatności online „Szybka darowizna – Dotpay” jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.

8.Dane w Serwisie są odpowiednio zabezpieczone protokołem SSL, zapewniające bezpieczeństwo transmisji, objęte są mechanizmami zapewniającymi dostępność danych z możliwością przywrócenia kopii zapasowej w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Stosowanie takiego podejścia ogranicza ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez osoby trzecie.

9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych – przesyłając email na adres: biuro@brakbarier.org, albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Mogilska 69 A, 31-545 Kraków z dopiskiem “IOD”. Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

10. Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej w systemie CIVICRM na zakupionym serwerze od firmy H88 S.A oraz w G Suite Google Cloud, a także – w ograniczonym zakresie w aplikacjach do wysyłki mailowej – MailerLite (https://www.mailerlite.com) oraz FreshMail (https://freshmail.pl). Dane na każdej z wymienionych platform są odpowiednio zabezpieczone protokołem SSL, zapewniające bezpieczeństwo transmisji, objęte są mechanizmami zapewniającymi dostępność danych z możliwością przywrócenia kopii zapasowej w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Stosowanie takiego podejścia ogranicza ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez osoby trzecie.

10. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo. Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

11. Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera, robimy to dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

12. Prawo do potwierdzenia przetwarzania – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

13. Prawo do sprostowania – możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

14. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego

15. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

16. Prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać od nas przesłania, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

17. Prawo wniesienia skargi do organu – masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Profilowanie – jedyny charakter profilowania, który może mieć miejsca na naszych serwisach, ma miejsce przy okazji monitorowania działań użytkowników za pośrednictwem plików cookie z serwisów takich jak Google Analytics, Facebook, Instagram, Twitter z których korzystamy do osadzania treści na naszych stronach. Również mechanizm Google Adwords może w pewnym zakresie budować profile użytkowników, ustalając na przykład grupę wiekowa, miejsce zamieszkania, położenie geograficzne itd. Dane te nie są przez nas w żaden sposób wykorzystywane i przetwarzane i stanowią statystykę odwiedzin strony lub reakcji na sponsorowaną treść w wyszukiwarce Google oraz reklam internetowych. Ponieważ nie podejmujemy na tej podstawie żadnych decyzji i nie podejmujemy na tej podstawie oceny cech osobowych, a użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie osobno, nie zachodzi tu proces profilowania wymagający odrębnej zgody.

19. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu. 
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych oraz zgodnie z założeniami RODO opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Polityka ta zakłada ograniczenie przechowywania danych i przetwarzanie ich w sposób zapewniający odpowiedni i adekwatny poziom zabezpieczeń, w tym ochronę przed niepowołanym dostępem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem, zapewnieniem integralności i poufności danych, a w szczególności przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Kontrolujemy i stale sprawdzamy zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Elementem naszej polityki bezpieczeństwa jest również wprowadzenie cyklicznych audytów w zakresie okresu wykorzystania danych osobowych oraz systemu powiadomień, które umożliwiają dochowanie deklarowanego terminu użycia lub przechowywania danych.

20. Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa, którą stosujemy, i którą zawarliśmy w niepublicznym, wewnętrznym dokumencie potwierdzającym zgodność w tym zakresie z wymogami RODO, wiąże się też wprost z przeprowadzoną analizą ryzyka, która została również sformalizowana w postaci osobnego dokumentu która ma zagwarantować zgodność prawem i należytą staranność w odniesieniu do naszych wewnętrznych procedur. Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa stanowi w rozumieniu RODO nasz zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 oraz 42. Rozporządzenia.

§8

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin serwisu Fundacji może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.

2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:kontakt@brakbarier.org. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.