Projekt Rehabilitacja

Celem świadczonej przez fundację rehabilitacji jest przywrócenie choremu sprawności w możliwie jak największym zakresie. Przyczyni się to do
polepszenia jakości życia chorego oraz do jego integracji społecznej.

Dzięki współpracy z naszymi wolontariuszami z gabinetów i placówek rehabilitacji fundacja Brak Barier dociera do osób, które potrzebują opieki
fizjoterapeutycznej, a nie mogą sobie na nią pozwolić w związku z ciężką sytuacją materialną. Nasi beneficjenci to osoby przewlekle chore, ze
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z ciężkimi schorzeniami narządu ruchu.

Dla kogo?

Program rehabilitacji skierowany jest do:

  • osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osoby z ciężkimi schorzeniami narządu ruchu
  • osoby z schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi
  • osoby w trudnej sytuacji materialnej z bardzo niskim dochodem

Rehabilitacja przeprowadzana jest w domu pacjenta (na terenie Krakowa) oraz w partnerskich palcówkach rehabilitacyjnych.

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się

Contact infomation

Mogilska 69A, 31-545 Kraków

577-128-888

kontakt@brakbarier.org

Contact form