Stypendia dla studentów z niepełnosprawnością

Jesteś studentem lub właśnie zaczynasz przygodę ze studiowaniem? Ten artykuł jest dla Ciebie. Przyda Ci się kilka przydatnych informacji na temat wsparcia jakie możesz uzyskać ze strony Twojej uczelni. W tym artykule opiszę w kilku słowach jak możesz ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Kto może się ubiegać?

Każdy niepełnosprawny student pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich pobierający naukę w systemie dziennym jak i zaocznym może starać się o przyznanie wsparcia finansowego w postaci tzw. stypendium specjalnego.

Jakie formalności trzeba dopełnić?

Stypendium specjalne jest przyznawane na wniosek strony zainteresowanej. Tak, więc potrzebne jest złożenie właściwego wniosku wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne. Jednak trzeba pamiętać, że uczelniany dział ds. pomocy materialnej dla studentów może poprosić Nas o okazanie oryginału, więc warto mieć go przy sobie. 

Na jak długo jest przyznawane?

Z reguły takie świadczenie jest przyznawane na semestr lub rok akademicki i wypłacane jest co miesiąc (w zależności od uczelni). Ale uwaga – można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów!

Wysokość stypendium

Ważne jest, aby wiedzieć, że wysokość stypendium nie jest taka sama dla wszystkich studentów niepełnosprawnych. Trzeba wziąć pod uwagę nasz stopień orzeczonej niepełnosprawności. Według obecnego prawa mamy w Polsce trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Od tej informacji podanej w orzeczeniu uzależniona jest kwota wsparcia. Jednak każda uczelnia ma podane własne kwoty przyznawania środków i wahają się one mniej więcej w przedziale 400 zł – 1000 zł.

Warto pamiętać…

Stypendium specjalne to tylko jedna z możliwości wsparcia studenta z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, że niepełnosprawny student ma prawo korzystać też z innych form wsparcia finansowego jakie oferuje mu uczelnia. Tak samo jak inni studenci może ubiegać się również o stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, czy zapomogę. Aby ubiegać się o takie świadczenia trzeba jednak spełniać określone warunki podane przez uczelnię w odpowiednich regulaminach. 

Powyższy artykuł posiada tylko ogólne informacje dot. ubiegania się o świadczenie. Chcąc jednak dowiedzieć się więcej na ten temat, powinieneś skontaktować się z Twoją uczelnią, która zapewne posiada szczegółowo opracowane procedury, co do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Autor : Patrycja Potaczek