Subkonto

Zakładając Subkonto w Fundacji Brak Barier, będziesz mieć możliwość zbierania, a także pozyskiwania 1,5% podatku oraz darowizn od osób prywatnych czy firm. Jest to niezwykle ważne z perspektywy szczególnie osób z niepełnosprawnościami, by te mogły rozwijać się w jeszcze lepszym stopniu. Co ważne, założenie Subkonta jest niezwykle proste i nie wymaga zbyt dużo czasu!

CO OFERUJEMY :

  • możliwość zbierania 1,5% oraz darowizn (również online i przez BLIK)
  • platformę do obsługi subkont (sprawdzanie salda, wpłat i wypłat, składanie wniosków o wypłatę): help.brakbarier.org
  • dedykowany program e-pity (online i desktopowy) z wbudowanym KRS i celem szczegółowym
  • Twoją podstronę – szablon : brakbarier.org/kowalski-2-23
  • grafiki na posta, zdjęcie profilowe i w tle na media społecznościowe   
  • 200 drukowanych ulotek na start – zobacz szablon 

Jak założyć Subkonto?

Krok 1. Jeśli chcecie Państwo założyć swoje indywidualne Subkonto w Fundacji Brak Barier, należy napisać bezpośredniego maila na adres: subkonto@brakbarier.org.

Należy tam wysłać skan wniosku o założenie subkonta– pobierz , a także dołączyć ksero lub skan orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu medycznego z rozpoznaniem schorzenia.

Krok 2. Należy podpisać niezbędne dokumenty, które potrzebne są do prawidłowego zarejestrowania przyszłego Beneficjenta i dostarczyć elektronicznie lub kurierem do Biura Fundacji Brak Barier, które znajduje się przy ul. Mogilskiej 69A w Krakowie. Są nimi:

Ważne! Należy pamiętać o tym, by podpisy były składane odręcznie, a dokumenty oryginalne. Trzeba również pamiętać o tym, by – tam, gdzie to potrzebne – wpisać również datę zgodną z datą odpowiadającą wypełnianiu dokumentów.

Wszystkie te dokumenty możesz dostarczyć kurierem lub na adres email: subkonto@brakbarier.org.

Po otrzymaniu dokumentów, Fundacja zakłada subkonto i nadaje mu indywidualny numer. Poinformujemy Cię o tym drogą mailową.

Od dnia otrzymania maila z nadanym numerem, subkonto jest już w pełni aktywne.

Aktualizacja danych – jeśli w trakcie trwania umowy, dane jak adres, telefon zostaną zmienione należy złożyć dokument – Aktualizacja danych – pobierz .

Masz Pytania? Czekamy na Ciebie!

Nr tel: 577 128 888

E-Mail: subkonto@brakbarier.org

Jak wypłacić środki z subkonta?

Beneficjenci mogą skorzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie na dwa sposoby:

  • zwrot środków za poniesione wydatki (refundacja wydatków) – przelew na wskazane we wniosku konto bankowe,
  • zapłata na konto kontrahenta – przelew bezpośrednio do sprzedającego: wystawcy faktury, rachunku lub innego dokumentu na konto bankowe wskazane na dokumencie.

Wniosek – pobierz można złożyć w formie elektronicznej przez platformę lub mailowo–  wypełniony i podpisany druk formularza wniosku o dofinansowanie wraz z skanami dokumentów potwierdzających wydatki,

Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony i złożony przez Beneficjenta lub Reprezentanta.

Realizacja wniosku oraz wypłata środków z subkonta trwa około 3 dni robocze.

Dofinansowanie z subkonta

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie:

  • paragonów fiskalnych 
  • faktur /rachunków.

Dokumenty powinny być wystawione na dane Beneficjenta (jeśli przelew na prywatne konto) lub Fundację (jeśli przelew na konto sprzedającego).

Dofinansowanie na wskazane we wniosku konto prywatne  jest możliwe na podstawie dokumentów końcowych, tj. dokumentów opłaconych, uwzględniających rozliczenie ewentualnie poniesionych wpłat na podstawie zaliczek, zadatków, umów. Należy dołączyć również potwierdzenie przelewu.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz dokumentami, są one sprawdzane przez pracowników Fundacji pod kątem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez beneficjenta.

Faktury, rachunki, paragony muszą być zgodne z obecnymi przepisami prawa pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku wątpliwości związanych z celowością przedstawionych wydatków, Fundacja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą o dodatkowe uzasadnienie konkretnych pozycji we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji braku pozytywnego zaopiniowania przedłożonego uzasadnienia, Fundacja dbając o właściwe wykorzystanie środków przekazanych przez darczyńców i środków pochodzących z 1,5% podatku, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wydatku.

 

Dane Fundacji

Numer konta bankowego : 11 1140 2004 0000 3302 7739 0724

Fundacja Brak Barier

Mogilska 69A

31-545 Kraków

KRS: 0000712105

NIP: 6751632353

REGON: 369216257