Wnioski

1. Zlecenie NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wózki, poduszki i materace przeciwodleżynowe, pionizator, obuwie ortopedyczne, ortezy, cewniki, pełny spis : tutaj

2. Wniosek PFRON(MOPS,PCPR) na zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (przedmioty które są refundowane przez nfz m.in wózek, poduszki, ortezy pełny spis tutaj)

3. Wniosek na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny MOPS Kraków (przedmioty nierefundowane przez NFZ)

4. Wniosek PFRON(MOPS,PCPR) na Likwidacje Barier Architektonicznych

5. Wniosek PFRON(MOPS,PCPR) na Likwidacje Barier Technicznych

6. Wniosek PFRON(MOPS,PCPR) na Likwidacje Barier w komunikowaniu się

7. Wniosek o turnus rehabilitacyjny

8. Wniosek o kartę parkingową

9. Wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej Kraków

10. Wniosek o świadczenie 500 + dla osoby niepełnosprawnej

Wnioski aktywny samorząd PFRON

MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 

Zadanie 1 –  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu).

Zadanie 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  kategorii B (dysfunkcja narządu ruchu).

Zadanie 3 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (dysfunkcja narządu słuch).

Zadanie 4 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 

Zadanie 1– Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych).

Zadanie 2– Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3– Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku).

Zadanie 4– Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy).

Zadanie 5– Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 

Zadanie 1– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,( tj. co najmniej na III poziomie jakości).

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).